Personální zabezpečení studijního programu Geologie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů