Personální zabezpečení studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů