Personální zabezpečení studijního programu Učitelství biologie pro střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů