Personální zabezpečení studijního programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů