Personální zabezpečení studijního programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů