Personální zabezpečení studijního programu Chemie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů