O pracovišti

Organizační struktura

Do rozsahu působnosti Sekretariátu rektora náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblasti:

 • podpůrné agendy rektora a prorektorů
 • koordinační činnosti v definovaných obastech působnosti

- specifické činnosti:

 • kompletní administrativní podpora rektora a prorektorů
 • koordinace, organizace a správa porad Vedení univerzity, Kolegií rektora a definovaných krizových poradních orgánů rektora
 • koordinace příprav a správa podkladů předkládaných rektorem Akademickému senátu MU
 • organizace zasedání a správa podkladových materiálů Správní rady MU
 • příprava a organizace výjezdních zasedání a definovaných společenských akcí rektora
 • koordinace podkladových materiálů a komunikace s kanceláří České konference rektorů
 • správa kalendářů rektora, prorektorů a dopravy
 • korespondence a podpisová agenda rektora a prorektorů
 • koordinace a organizace dopravy a vytíženosti vozového parku RMU

- spravované evidence:

 • kalendáře rektora, prorektorů a dopravy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info