O pracovišti

Organizační struktura

Do rozsahu působnosti Odboru výzkumu náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

 • projektová podpora (vyjma rozsahu strukturálních fondů a rozvojových projektů),
 • studijní záležitosti v doktorských studijních programech (včetně přijímacího řízení,
 • koordinace a plánování výzkumu (včetně metodické podpory výzkumných týmů a pracovníků, řízení informací o vědě a výzkumu, výzkumných infrastruktur a etických otázek výzkumu).

- specifické činnosti

 • administrativa uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace na úrovni doktorských studijních programů,
 • koordinace systémů hodnocení kvality výzkumu a vývoje,
 • správa institucionální podpory výzkumu a vývoje v rámci MU,
 • metodická podpora a administrace Programu podpory výzkumu,
 • správa podpory specifického výzkumu v rámci MU,
 • administrativa Programu rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů,
 • metodická podpora vykazování výzkumné a umělecké činnosti (RIV, RUV),
 • monitoring výzkumné a vývojové výkonnosti v rámci MU,
 • administrativa v záležitostech regulovaných činností ve výzkumu a vývoji.

- spravované evidence

 • Informační systém evidence projektů (ISEP),
 • institucionální repozitář (IS MU),
 • InCites,
 • Systém pro sdílení infrastruktury pro výzkum a vývoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info