O pracovišti

Do rozsahu působnosti Provozního odboru náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

 • smluvní vztahy v provozních oblastech,
 • energetický provoz,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a příprava krizového řízení.

- specifické činnosti

 • správa dopravy pro MU,
 • skladování majetku pro RMU,
 • pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro MU,
 • nájmy MU u externích subjektů,
 • pozemková agenda MU,
 • energetický management pro MU,
 • dispozice s nemovitým majetkem MU,
 • řešení centrálních provozních služeb pro MU.

- spravované evidence

 • pozemková agenda (evidence pozemků),
 • uživatelé telefonie,
 • pasportizace nemovitého majetku,
 • evidence škodních událostí,
 • evidence školních a pracovních úrazů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info