Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 15
Odborní a techničtí pracovníci: 20 15
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 4 3

platné ke dni 21. 9. 2020