Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 2
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 2 1

platné ke dni 21. 10. 2020