Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 10
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 21 7
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 18 4

platné ke dni 6. 12. 2019