Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 41 14
Pedagogičtí pracovníci: 5 2
Profesoři: 1 0
Docenti: 3 2
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 34 10
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 29 6

platné ke dni 5. 12. 2020