Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 37 12
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 31 9
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 19 4

platné ke dni 13. 7. 2020