• Dnes

  Dějiny tvoříme teď

  Sledujte je online

 • 2014

  Součástí Masarykovy univerzity se stává kino Scala

  Nově je nejen kulturním prostorem, ale také místem pro konání akademických obřadů a konferencí. Od roku 2016 se zde nachází i první univerzitní obchod.

 • 2014

  Otevřen Středoevropský technologický institut Ceitec

  Je centrem vědecké excelence a dává dohromady špičkové vědecké týmy z oblasti neurověd, strukturní biologie, molekulární medicíny a genomiky a proteomiky rostlinných systémů. Součástí jsou i týmy z dalších vysokých škol a vědeckých pracovišť.

  Více o Ceitecu

 • 2007

  Univerzita přebírá pod svou správu Mendelovo muzeum

  Jeho úkolem je rozvíjet nejen odkaz otce genetiky, ale slouží také k prezentaci výzkumu na Masarykově univerzitě.

  Více o Mendelově muzeu

 • 2006

  Otevření výzkumné stanice v Antarktidě

  Masarykovy univerzita otevírá výzkumnou stanici Gregora Johanna Mendela na antarktickém ostrově Jamese Rosse. Vědci díky ní mohou zkoumat například změnu klimatu.

 • 2005–současnost

  Doba velkých rekonstrukcí

  Zejména díky dotacím z evropských fondů a státního rozpočtu se postupně daří provést rozsáhlé rekonstrukce a dostavby po celé univerzitě. Opravuje se areál přírodovědecké fakulty na Kotlářské, fakulta sociálních studií se přesouvá do rekonstruované budovy na Joštově, ekonomicko-správní fakulta přestavuje atrium a knihovnu a právnická fakulta upravuje rozsáhlé prostory v suterénu pro knihovnu. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí postupně prochází areál filozofické fakulty v ulici Arne Nováka.

 • 2004

  Začíná stavba univerzitního kampusu v Bohunicích

  V blízkosti Fakultní nemocnice v Bohunicích vzniknou v průběhu následujících 10 let nové pavilony pro velkou část lékařské a přírodovědecké fakulty, pro celou fakultu sportovních studií a také pro vědecký institut Ceitec.

 • 2004

  Proměna jezuitské koleje v Univerzitní centrum Telč

  Kolej dříve sloužila i jako lékárna, tiskárna či vojenské kasárny. Především ale měla vzdělávací účely, a to rovnou několikrát ve své historii. Studenti MUNI se tu poprvé učili v roce 2002 a hned o dva roky později se areál stal univerzitním majetkem. Po rozsáhlých rekonstrukcích patří dnešní UCT k významným vzdělávacím centrům v Kraji Vysočina. V unikátních prostorách s ubytováním a knihovnou probíhá výuka studijních programů a Univerzity třetího věku, ale také řada různorodých akcí.

  Univerzitní centrum Telč

 • 2000

  Otevírá se středisko Teiresiás

  Vzniká Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky neboli Teiresiás. Univerzita tak jako první v republice začala poskytovat servis studentům s různými typy znevýhodnění.

 • 1999

  Zavedení Informačního systému MU pro správu studia

  Zprovoznění takzvaného ISu představuje důležitý krok pro změnu fungování Masarykovy univerzity. Od té doby se většina administrativy spojené se studiem odehrává elektronicky a MU se v tomto ohledu zařazuje mezi nejmodernější vysoké školy světa.

 • 1990–2004

  Nová éra a vznik fakult

  Po listopadu 1989 se univerzita vrací ke svému původnímu jménu, otevírá se světu a rozvoj zažívají nové obory. To si postupně vyžádá vznik čtyř nových fakult.

  1990
  Založena ekonomicko-správní fakulta.

  1994
  Z přírodovědecké fakulty se vyděluje v Česku vůbec první samostatná fakulta informatiky.

  1997
  Některé obory filozofické fakulty formují novou fakultu sociálních studií.

  2001
  Z pedagogické fakulty se vyděluje samostatná fakulta sportovních studií.

 • 1961–1968

  Příznivá šedesátá léta

  Uvolnění politických poměrů konečně přináší příznivější podmínky pro vědeckou i pedagogickou práci. Do svazku s univerzitou se vrací pedagogická fakulta, která byla v souvislosti s únorovými čistkami odloučena. Byla také obnovena právnická fakulta. Rozvoj tentokrát zastaví rok 1968 a normalizace. Tehdejší čistky mezi učiteli ovlivnily charakter výuky na další dvě desítky let.

 • 1960

  Nové jméno univerzity

  Vládním nařízením byla zrušena farmaceutická fakulta, jediná škola tohoto zaměření v zemi, která samostatně fungovala od roku 1952. V tomto období se učí jen na třech fakultách. Univerzita také ztrácí své původní jméno a až do roku 1989 vystupuje pod označením Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

 • 1948

  Politické čistky v řadách profesorů i studentů

  Rok po válce byla založena pedagogická fakulta. Úspěšnou obnovu univerzity po válce však zbrzdil únorový převrat. Následné čistky na univerzitě se dotkly především studentů a profesorů na právnické fakultě, která byla dva roky poté uzavřena.

 • 1939

  Uzavření školy na 6 dlouhých let

  Pod vlivem nacistické okupace byla univerzita 17. listopadu uzavřena. Škody a ztráty, které škola utrpěla během šesti válečných let, byly nezměrné. Bilanci popravených a umučených profesorů dokumentuje fakt, že jen přírodovědecká fakulta přišla o čtvrtinu svého sboru.

   

 • 1935

  Zrod univerzitních insignií

  T. G. Masaryk daruje univerzitě rektorský řetěz s medailí, který se stává základem tradice univerzitních insignií. Medaili s Masarykovým portrétem později doplňuje rektorské žezlo a prorektorský řetěz.

   

 • 1925

  Leoš Janáček prvním čestným doktorem

  Hudební skladatel Leoš Janáček přebírá první čestný doktorát univerzity. Zasloužil si jej i díky Sonátě 1. 10. 1905, kterou věnoval boji za českou univerzitu v Brně, a také kantátě pro slavnostní kladení základního kamene k budově právnické fakulty.

   

 • 1919

  Zákon o zřízení MU

  28. ledna 1919 byl jednomyslně přijat zákon, který schvaluje založení brněnské univerzity a čtyř fakult – právnické, lékařské, přírodovědecké a filozofické. Rektorem se stává Karel Engliš.

  Prohlédněte si výtisk zákona

 • 1885

  T. G. Masaryk, časopis Athenaeum

  V roce 1891 T. G. Masaryk poprvé předkládá v poslanecké sněmovně návrh na zřízení druhé české univerzity na Moravě. Tehdy ještě v prostředí rakousko-uherské monarchie. O dvacet let později na stejném místě předává petici, která podporuje vznik univerzity v Brně.