Ceník jednotných poplatků a smluvních pokut systému knihoven MU

(ve znění účinném od 1. května 2023)

A) Registrační poplatky

Interní uživatelé

bez poplatku

Externí uživatelé

300 Kč / rok – při 1. registraci (včetně vystavení průkazu čtenáře)

200 Kč / rok – při opakované registraci

100 Kč – vydání náhradního průkazu

Povinnost hradit registrační poplatek se nevztahuje na absolventy MU, kteří se při registraci prokáží Kartou absolventa MU, a na členy Spolku absolventů a přátel MU.

B) Smluvní pokuty za prodlení

Smluvní pokuta je určena nezávisle na tom, zda prodlení s vrácením knihovní jednotky uživatel zavinil či nikoliv, a nezávisle na tom, zda a v jaké výši tím vznikne MU škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Výše smluvní pokuty je stanovena dle kategorie půjčeného dokumentu za každou knihovní jednotku v prodlení jednotně pro všechny kategorie uživatelů.

Výpůjčky prezenčního typu

10 Kč / hodina

Výpůjčky krátkodobého typu (do 14 dnů)

10 Kč / den

Ostatní typy výpůjček

5 Kč / den

Vymáhání výpůjček právní cestou

dle nákladů

C) Další poplatky a služby

Fakultní knihovny a knihovny dalších součástí MU mohou účtovat další poplatky za specifické služby dle ceníku, který je součástí provozního řádu příslušné knihovny MU.


Poznámky:

1) Registrační poplatky jsou od DPH osvobozeny.

2) Smluvní pokuty za prodlení nejsou předmětem DPH.

3) Výpůjční lhůty pro jednotlivé kategorie dokumentů jsou stanoveny provozními řády knihoven MU.

PhDr. Hana Vochozková
vedoucí KIC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info