Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu

Informace o procesním postupu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Ve zcela výjimečných případech může rektor uchazeči uvedenou lhůtu prodloužit. Odvolání posuzuje děkan fakulty. Ten může sám vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle paragrafu 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Jinak odvolání zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Právní úprava odvolacího řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info