Zákon o vysokých školách
(zákon č. 111/1998 Sb.)

Zákon o vysokých školách je k nahlédnutí v Dokumentovém serveru.