Statut Fakulty sociálních studií MU

Aktuální znění Statutu Fakulty sociálních studií MU je k dispozici v dokumentovém serveru.