Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty MU

Aktuální znění disciplinárního řádu Filozofické fakulty MU je k dispozici v dokumentovém serveru.