Statistika závěrů Etické komise Masarykovy univerzity

Statistika závěrů podle čl. 3. odst. 7 Pokynu Masarykovy univerzity 8/2015 (Jednací řád Etické komise Masarykovy univerzity)

2018

Etická komise MU (EK MU) se v roce 2018 zabývala dvěma interními podněty. První podnět se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2a Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 26. 4. 2018 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl. Ve druhém případě se podnět týkal podezření na porušení čl. 2, 7 odst. 3 a čl. 9 Etického kodexu, usnesení EK MU ze dne 19. 11. 2018 konstatuje, že Etický kodex ve smyslu článku 7, zejména odstavec 3, a ve smyslu článků 2 a 9 porušen byl.

2017

V roce 2017 se Etická komise MU (EK MU) zabývala dvěma interními podněty. První podnět se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 6. 2. 2017 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl. Ve druhém případě, který upozorňoval na možné nabádání k neetické citační praxi, se EK MU rozhodla neprojednávat porušení či neporušení Etického kodexu.

2016

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) obdržela a projednala v roce 2016 jeden podnět od externího subjektu, který se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 5. 9. 2016 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

2015

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) projednala v roce 2015 jeden interní podnět, který se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 22. 1. 2015 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.