Statistika závěrů Etické komise Masarykovy univerzity

Statistika závěrů podle čl. 3. odst. 7 Pokynu Masarykovy univerzity 8/2015 (Jednací řád Etické komise Masarykovy univerzity)

2023

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) neobdržela v roce 2023 žádný podnět.

2022

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) obdržela v roce 2022 dva interní podněty.

První projednávaný podnět se týkal integrity, reprodukovatelnosti a kvality publikací a obecně platných morálních zásad a ustanovení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity.
Usnesení EK MU ze dne 27. 6. 2022 konstatuje, že k porušení obecně platných morálních zásad či ustanovení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity nedošlo.

V případě druhého podnětu se EK MU zabývala podezřením na porušení čl. 2 odst. 1 a 2 písm. a) až d), čl. 4 odst. 3 písm. f), čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 1 a 3 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity.
Dne 14. 11. 2022 přijala Etická komise Masarykovy univerzity usnesení, ve kterém konstatuje, že k porušení obecně platných morálních zásad či ustanovení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity nedošlo.

2021

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) neobdržela v roce 2021 žádný podnět.

2020

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) obdržela v roce 2020 tři podněty – dva interní a jeden anonymní.

První projednávaný interní podnět se týkal podezření na porušení čl. 2 odst. 1 a 3 a čl. 9 odst. 3 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 30. 1. 2020 konstatuje, že Etický kodex ve smyslu čl. 2 odst. 1 a 3 a čl. 9 odst. 3 porušen nebyl.

V případě druhého interního podnětu se EK MU v rámci distančního jednání shodla jednomyslně na tom, že charakter podání je pracovně-právní a současně spadá do oblasti personální práce na jedné z fakult MU – obě tyto agendy jsou ve výhradní pravomoci děkana fakulty. Podání zároveň vykazovalo zřejmé znaky stížnosti ve smyslu směrnice MU č. 3/2008 Vyřizování a evidence stížností. EK MU se z těchto důvodů, korespondenčně k datu 17. 6. 2020, rozhodla možnost porušení či neporušení Etického kodexu neprojednávat.

Anonymní podnět EK MU, na základě svého jednomyslného rozhodnutí přijatého korespondenčně ke dni 15. 5. 2020, neprojednávala. Projednání podnětu jako anonymního, v souladu s Jednacím řádem EK MU, nebylo požadováno ani ze strany rektora. 

2019

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) se v roce 2019 na svých pěti zasedáních zabývala třemi interními a dvěma anonymními podněty.

První projednávaný interní podnět se týkal podezření na porušení čl. 3 odst. 4 a 5, čl. 9 odst. 2 písm. d a odst. 3 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 2. 4. 2019 konstatuje, že Etický kodex ve smyslu čl. 3 odst. 4 a 5 porušen byl, zatímco ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. d a odst. 3 porušen nebyl.

Ve druhém se případě EK MU zabývala podezřením na porušení čl. 9 odst. 4 Etického kodexu, usnesení EK MU ze dne 10. 6. 2019 konstatuje, že Etický kodex ve smyslu čl. 9 odst. 4 porušen nebyl.

EK MU na svém zasedání dne 4. 12. 2019 přijala usnesení, ve kterém ve věci podezření na vlastní pochybení proti čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu konstatuje, že předkladatelem byly v jeho diplomových pracích a studentské publikaci v malé míře porušeny citační standardy. EK MU hodnotí intenzitu pochybení jako nízkou, zejména vzhledem k pozici, v níž autor v době chybného jednání byl (student), a k vysoké míře sebereflexe autora.

První z anonymních podání se týkalo podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu, usnesení EK MU ze dne 2. 4. 2019 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

Druhé anonymní podání poukazovalo na možné porušení Etického kodexu z důvodu plagiátorství a chybného vykazování publikací, usnesení EK MU ze dne 4. 12. 2019 konstatuje, že Etický kodex ve smyslu čl. 7 odst. 2 porušen nebyl, zatímco ve smyslu čl. 7 odst. 1 a 4 došlo k velmi závažnému porušení Etického kodexu.

V případě jednoho podnětu od interního subjektu se EK MU rozhodla neprojednávat porušení či neporušení Etického kodexu a podání předala – v souladu se směrnicí MU 3/2008 Vyřizování a evidence stížností – k vyřízení součásti MU.

2018

Etická komise MU (EK MU) se v roce 2018 zabývala dvěma interními podněty.

První podnět se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2a Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 26. 4. 2018 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

Ve druhém případě se podnět týkal podezření na porušení čl. 2, 7 odst. 3 a čl. 9 Etického kodexu, usnesení EK MU ze dne 19. 11. 2018 konstatuje, že Etický kodex ve smyslu článku 7, zejména odstavec 3, a ve smyslu článků 2 a 9 porušen byl.

2017

V roce 2017 se Etická komise MU (EK MU) zabývala dvěma interními podněty.

První podnět se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 6. 2. 2017 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

Ve druhém případě, který upozorňoval na možné nabádání k neetické citační praxi, se EK MU rozhodla neprojednávat porušení či neporušení Etického kodexu.

2016

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) obdržela a projednala v roce 2016 jeden podnět od externího subjektu, který se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 5. 9. 2016 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

2015

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) projednala v roce 2015 jeden interní podnět, který se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 22. 1. 2015 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info