Statistika závěrů Etické komise Masarykovy univerzity

Statistika závěrů podle čl. 3. odst. 7 Pokynu Masarykovy univerzity 8/2015 (Jednací řád Etické komise Masarykovy univerzity)

2017

V roce 2017 se Etická komise MU (EK MU) zabývala dvěma interními podněty. První podnět se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 6. 2. 2017 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl. Ve druhém případě, který upozorňoval na možné nabádání k neetické citační praxi, se EK MU rozhodla neprojednávat porušení či neporušení Etického kodexu.

2016

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) obdržela a projednala v roce 2016 jeden podnět od externího subjektu, který se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 5. 9. 2016 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

2015

Etická komise Masarykovy univerzity (EK MU) projednala v roce 2015 jeden interní podnět, který se týkal podezření na porušení čl. 7 odst. 1 a 2 Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (Etický kodex), usnesení EK MU ze dne 22. 1. 2015 konstatuje, že Etický kodex porušen nebyl.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info