Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského (pomaturitního) studia

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen–říjen 2023.

Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2023/2024 byl Test studijních předpokladů (TSP) na všech fakultách MU vyjma Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních studií (částečně), případně oborový test nebo praktická zkouška (v závislosti na dané fakultě a zvoleném programu).

Podrobné zprávy o výsledcích jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé fakulty MU. Statistiky jsou zpracovány dle programů a kombinací, na které byl uchazeč v daném přijímacím řízení přijat.

Níže jsou uvedeny souhrnné statistické údaje pro TSP 2023 za jednotlivé varianty testu a dále zadání včetně správných odpovědí.

Podmínky pro přijetí v roce 2023

(obsahuje počty přihlášených a přijatých uchazečů, percentily a body)

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení

Hledáte svoje výsledky?

E-přihláška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info