Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského (pomaturitního) studia

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen - říjen 2018.

Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v příjímacím řízení 2018/2019 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních studií (částečně), a případně oborový test nebo praktická zkouška (v závislosti na dané fakultě a zvoleném oboru).

Podrobné zprávy o výsledcích jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé fakulty MU.

Níže jsou uvedeny souhrnné statistické údaje pro TSP 2018 - jednotlivé varianty testu, zadání variant a klíč správných odpovědí.

Podmínky pro přijetí v roce 2018

(Obsahuje počty přihlášených a přijatých uchazečů a percentily)

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info