Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a magisterského (pomaturitního) studia

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen–říjen 2022.

Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2022/2023 byl Test studijních předpokladů (TSP) na všech fakultách MU vyjma Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních studií (částečně), případně oborový test nebo praktická zkouška (v závislosti na dané fakultě a zvoleném programu).

Podrobné zprávy o výsledcích jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé fakulty MU.

Níže jsou uvedeny souhrnné statistické údaje pro TSP 2022 – jednotlivé varianty testu, zadání variant a klíč správných odpovědí.

Podmínky pro přijetí v roce 2022

(obsahuje počty přihlášených a přijatých uchazečů, percentily a body)

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení

Hledáte svoje výsledky?

E-přihláška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info