Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Department Head Positions in Computer Science prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Department Head Positions in Computer Science doc.RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Department Head Positions in Computer Science doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Department Head Positions in Computer Science Ing. Eva Dokladalova, PhD.
Organizační referent/ka Mgr. Kateřina Sedlářová
docent pro garantování studijního oboru fyzioterapie doc MUDr Luboš Hrazdira, CSc
Odborný asistent Ústavu histologie a embryolgie MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D.
odborný asistent Institutu biostatistiky a analýz LF MU Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
Manažer/ka marketingu (obchodní zástupce) Nakladatelství Munipress (zástup za MD/RD) Marek Konečný
referent studijního oddělení Kateřina Kolářová
Laborant/laborantka pro Biochemický ústav LF MU Miriam Minaříková
Správce/správkyně ICT junior Pavel Šmudla
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Matúš Mihalčin
Odborný asistent Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Roman Stebel
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Anna Žáková
odborný asistent Institutu biostatistiky a analýz LF MU PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Odborný asistent Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Zuzana Rundesová
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Tomáš Gergel
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Eva Březinová, Ph.D.
přednosta a souběžně akademický pracovník pro Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Hana Charvátová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Miriam Kantová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Dominika Martišová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Simona Forgáčová
asistent Urologické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Roman Wasserbauer
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Mária Semanová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Karolína Bortelová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Petra Fialová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Jana Kovalčiková
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Lucie Steckerová
Asistent / odborný asistent I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Alena Vičíková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info