Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
JUNIOR GROUP LEADER AT CEITEC MU Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.
Přednosta a souběžně akademický pracovník pro Kliniku plastické a estetické chirurgie MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
přednosta a souběžně akademický pracovník pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Jméno Uchazeč
přednosta a souběžně akademický pracovník pro Kliniku komplexní onkologické péče Doc. Igor Kiss, Ph.D.
Koordinátor / koordinátorka praxí v učitelských programech Mgr. Dorota Egerlová
Odborný asistent / odborná asistentka  pro Psychologický ústav (úvazek 0,1)  PhDr. Marta Romaňáková, PhD.
Asistent / asistentka pro Psychologický ústav (úvazek 0,25) Mgr. Milan Pilát
Asistent / asistentka Kliniky zobrazovacích metod FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Kateřina Vališ
IT systémový administrátor/administrátorka Ing. Tomáš Habarta
Grafik Martin Pešta
Analytik / Analytička Ing. Jana Černá
Open Access Manager Ing. et Bc. Jiří Marek
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Katedru občanského práva (2 x úv. 0,5) JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Katedru občanského práva (2 x úv. 0,5) Mgr. Bc. Luboš Brim
Odborný asistent / odborná asistentka - Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, Ústav religionistiky Mgr. Martin Lang, Ph.D.
lektor pro obor hydrobiologie na Ústavu botaniky a zoologie RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Asistent pro Ústav patologie FN Brno a LF MU MUDr. Irena Kubelková
Asistent/ka pro Anatomický ústav LF MU Mgr. Klaudia Lakatosová
Odborný asistent/odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva JUDr. František Emmert, Ph.D.
Asistent/odborný asistent pro Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Eva Studecká
Knihovník / knihovnice Knihovny univerzitního kampusu Bc. Lucie Malúšková
Asistent/odborný asistent pro Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Alena Rafajová
Asistent/odborný asistent pro Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Jan Hanák
Asistent/odborný asistent pro Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Miroslav Veselý
Odborný asistent Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno a LF MU MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.
Odborný asistent / odborná asistentka pro Interní kardiologickou kliniku FN Brno a LF MU Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MHA
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva - 2 x JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.
Asistent/ka pro Anatomický ústav LF MU MUDr. Zuzana Musilová
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva - 2 x Mgr. Lucie Mrázková
Odborný asistent/ odborná asistentka pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
Odborný asistent/asistentka Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno a LF MU MUDr. Miriam Malá