Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Informační specialista (m/ž) Tereza Friessová
Asistent/ka Stomatologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU MDDr. Kateřina Mahelová
Odborný asistent/ka pro Kliniku kardiovask. a transplantační chirurgie LF MU MUDr. David Nešpor, Ph.D.
Asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru psychologie (úvazek 0,5) Mgr. Veronika Dacerová
Odborný asistent/Odborná asistentka Dr. Hans-Heiner Gorris
Asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru geografie (úvazek 0,5) Mgr. Jozef Lopuch
Vedoucí Katedry atletiky, plavání a sportu v přírodě Doc., PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Editor/ka webových stránek Monika Kuchyňová
Vedoucí Katedry podpory zdraví MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Vedoucí Katedry společenských věd a managementu sportu Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Editor/ka webových stránek Eva Běhálková
Vedoucí Katedry pedagogiky sportu doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková , Ph.D.
Vedoucí Centra univerzitního sportu Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Vedoucí Katedry sportovních her doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Docent/Profesor pro Ústav molekulární farmacie doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Odborný asistent/ka pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistence LF MU - pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství PhDr. Petra Búřilová, BBA
Lektor/lektorka II na Katedru finančního práva a národního hospodářství JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
Přednosta Ústavu simulační medicíny (m/ž) prof., MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Odborný asistent m/ž pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Jiří Kašpar

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info