Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Přednosta pro klinické pracoviště Klinika nemocí plicních a tuberkulózy (m/ž) MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Výzkumník / výzkumnice pro Seminář dějin umění Dr Mark Windsor
Ředitel/ka komunikace a vnějších vztahů Ing. Markéta Soukupová, MBA
Projektový manažer/projektová manažerka JUDr. Sabina Krejčiříková
Asistent / asistentka pro Ústav románských jazyků a literatur Mgr. Bc. Eva Lalkovičová
Profesor/profesorka s odborným zaměřením parazitologie Prof. MVDr. David Modrý, PhD
Finanční manažer/ka dotačních projektů Ing. Dita Kalousková
asistent/asistentka Bc. Barbora Šopíková, DiS.
Asistent/ka pro Oční kliniku FN Brno a LF MU MUDr. Nikoleta Mátéová
Asistent/ka pro Ústav psychologie a psychosomatiky PhDr. Adam Suchý
Odborný asistent/ka pro Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno a LF MU MUDr. Branislav Babjak
Odborný asistent/odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva JUDr. David Kolumber, Ph.D.
Odborný asistent/odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
recepční/vrátný (M/Ž) - druh zaměstnaneckého poměru DPP, DPČ Jan Hanáček
analytik / analytička pro evaluaci výzkumu Mgr. Petra Mořkovská, Ph.D.
Právník/právnička Mgr. et Bc. et Bc. Tereza Křoupalová Benešová
Technik / Technička IT Pavel Valošek
Odborný asistent / odborná asistentka pro Seminář dějin umění - (úvazek 0,2) Adrien Palladino, M.A., Ph.D.
Studijní referent/ka pro zahraniční oddělení Mgr. Tereza Sáňková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info