Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Odborný asistent/odborná asistentka pro katedru kineziologie Master's degree Lovro Štefan, PhD. degree
Manažer(ka) transferu technologií Karolina Kašparová
Vědecký pracovník / vědecká pracovnice v oboru buněčné biologie Tamara Čechová
odborný asistent (m/ž) pro Biologický ústav Mgr. Kateřina Francová, Ph.D.
Provozně technický pracovník/pracovnice Karel Homola
odborný asistent (m,ž) Fyziologického ústavu Ing. Olga Švecová, Ph.D.
Asistent/asistentka na Katedru pracovního práva a sociálního zabezpečení na plný pracovní úvazek Mgr. Michal Blažek
docent (m/ž) Ústavu histologie a embryologie Doc MVDr. Martin Anger, CSc.
Specialista/ka zahraničního marketingu Bc. Petr Bartoň
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Martin Kameník
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Martin Radvan, Ph.D.
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Jiří Hlásenský, Ph.D.
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Pavel Trčka
Ekonom / ekonomka provozního účetnictví  - (zástup za MD + RD) Ing. Marcela Mrkosová
Pracovník/pracovnice sekretariátu Ústavu matematiky a statistiky Martina Kolníková
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Irena Andršová, Ph.D.
Asistent/ka pro Pediatrickou kliniku LF MU a FN Brno MUDr. Simona Schniererová
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Miroslav Vytiska, Ph.D., MBA
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA
Asistent/ka - Odborný asistent/ka pro Interní kardiologickou kliniku LF MU MUDr. Martin Poloczek
Odborný asistent/ka pro Kliniku dětské onkologie LF MU MUDr. Jiří Domanský

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info