Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Asistent / asistentka pro Seminář vietnamských studií - (úvazek 0,5) THI MY DIEU NGUYEN
POSTDOC POSITION in the field of Archaeology / Classical Archaeology DENIS Solène
Lektor/Lektorka Mgr. Pavel Francírek
Odborný asistent/ odborná asistentka nebo asistent/asistentka pro Ústav slavistiky (úvazek 0,5 - zástup za MD) Mgr. Krystyna Kuznietsova
Odborný asistent / odborná asistentka pro obor Italský jazyk a literaturu se zaměřením na lingvistiku Dr, PhD Egle Mocciaro
Odborný asistent / odborná asistentka pro obor Italský jazyk a literaturu se zaměřením na literaturu Laurea Daniela Shalom Vagata, Master of Arts, Dottorato
Asistent / asistentka pro Psychologický ústav (úvazek 0,2) MUDr. Petr Grossmann
Asistent/ka pro výuku ve studijním oboru Tělesná výchova a sport, Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie a oboru Fyzioterapie Mgr. Klára Vomáčková
Postdoctoral researcher Mr. Rakesh Arora
Odborný asistent/odborná asistentka PhD 2001/Habilitation 2004 NGUYEN Hoa Hong
Přednosta Kliniky úrazové chirurgie (m/ž) MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka na katedru obchodního práva (zástup za MD a RD) Mgr. Christian May
Projektový manažer / projektová manažerka Bc. Iveta Daňhelová
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka na katedru obchodního práva (zástup za MD a RD) JUDr. Jan Lasák, Ph.D. LL.M.
Lektor/ka pro Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU JUDr. Alena Tobiášová, MBA
Tajemník/tajemnice Ing. Barbora Sobańská, MPA
Asistent/ka pro Pediatrickou kliniku LF MU a FN Brno MUDr. Jiří Nečas
lektor/lektorka na úvazek 0,5 pro výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou veřejné ekonomie: Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru, Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací a Veřejná ekonomie. Ing. Jakub Pejcal
asistent/asistentka na úvazek 0,3 pro výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou ekonomie: Hospodářská politika 2, Základy ekonomie a Makroekonomie 1 a výzkum v této oblasti Ing. Magdalena Šuterová
Asistent/ odborný asistent (m,ž) pro Oční kliniku LF MU a FN Brno MUDr. Lenka Hanáková
Asistent/ka Stomatologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU MDDr. Lukáš Hliva
odborný/á asistent/ka na úvazek 0,5 pro výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou reg. ekonomie a správy: Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj, Politiky, instituce a právo EU Evropská unie - instituce a právo a výzkum v této oblasti Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
Asistent/ odborný asistent (m,ž) pro Oční kliniku LF MU a FN Brno MUDr. Tereza Neugebauerová
Laborant/ka Renáta Suchánková, DiS.
odborný asistent/ka pro Biologický ústav Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
Asistent/ka Stomatologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU MDDr. Jozef Berta
Odborný asistent nebo odborná asistentka pro I. ortopedickou kliniku u sv. Anny v Brně LF MU MUDr. Tomáš Valoušek
Přednosta pro klinické pracoviště Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (m/ž) Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Asistent/ odborný asistent (m,ž) pro Oční kliniku LF MU a FN Brno MUDr. Jan Beránek
Asistent/ odborný asistent (m,ž) pro Oční kliniku LF MU a FN Brno MUDr. Daniel Autrata