Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Vedoucí ekonomického oddělení Ing. Lucie Martanová, BA
Technik / Technička správy nemovitostí Miroslav Koutný
Údržbář správy Univerzitního kampusu Bohounice Pan Ludvík Zahradník
Manažer/ka krizového řízení, BOZP a PO - zástup za MD/RD Bc Sabina Grossová
Studijní referent/ka pro přijímací řízení (úvazek 0,5) Ing. Pavlína Zahradníčková
Právník / Právnička Mgr. Lukáš Pacek
Studijní referent/ka pro přijímací řízení (zástup za rodičovskou dovolenou) Mgr. Kateřina Boberová