Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
přednosta a souběžně akademický pracovník pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistence doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
DevOps specialist(k)a Ondřej Melichar
Výzkumný pracovník PhD Christian Drobe
Účetní pro dotace Ing. Jana Hubáčková, DiS.
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Lektor/lektorka pro Katedru anglického jazyka a literatury Mgr. Filip Pultar
2 pozice lektorů na zkrácený úvazek pro katedru práva Ing. Filip Hampl
2 pozice lektorů na zkrácený úvazek pro katedru práva JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.
Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka se zaměřením na didaktiku školní tělesné výchovy Mgr. Ondřej Janák
Asistent pro Katedru porodní asistence a zdravotnických záchranářů Mgr. Lenka Veselá
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D.
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Ing.Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Ing. Mgr. Jan Žák
Manažer/manažerka investičních projektů Ing. Michaela Jabůrková
odborný asistent a 4 asistenti pro katedru ekonomie Lucie Coufalová
Vrátný/recepční Lubomír Tyl
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Dr. Eva Born
Lektor/ka I nebo Lektor/ka II Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka se zaměřením na mimoškolní pedagogické praxe Mgr. Michal Roček
6 odborných asistentů a 1 lektor pro katedru podnikového hospodářství Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
Asistent / odborný asistent pro I. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Alena Berková, Ph.D.
Asistent pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a LF MU MUDr. Jakub Turek
Head of Analysis and Cooperation Team Mgr. Ivana Křenková
Asistent pro Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny a LF MU Mgr. Peter Slanina
Asistent pro Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny a LF MU Mgr. Julie Štíchová
Asistent / odborný asistent pro I. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Libor Urbánek, Ph.D.
Lektor/ka I Mgr. Milan Šipl
Recepční Ladislava Lebišová
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na Ústav práva a technologií Mgr. Martin Švec
Asistent / odborný asistent pro I. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Tamara Vystrčilová
odborný asistent a 4 asistenti pro katedru ekonomie Mgr. Jakub Chalmovianský
Asistent / odborný asistent pro I. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU MUDr Tomáš Musil
odborný asistent a 4 asistenti pro katedru ekonomie Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
odborný asistent a 4 asistenti pro katedru ekonomie Mgr. Ing. Ondřej Špetík
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
odborný asistent a 4 asistenti pro katedru ekonomie Ing. Katarína Čellárová
Asistent / odborný asistent pro I. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Martina Vomáčková
Recepční Ing. Jaroslav Dostál
Asistent / odborný asistent pro I. chirurgickou kliniku FN u sv. Anny a LF MU MUDr. Roman Hasara
odborný asistent Ortopedické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Martin Prýmek
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA
Asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka na Katedru obchodního práva (zástup za MD/RD) Mgr. Zuzana Dvořáková
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Mgr Martin Guzi, PhD
Asistent / odborný asistent pro Biofyzikální ústav LF MU Ing. Jana Pokorná
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Ing. Marek Pavlík, Ph.D
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Ing. Bc. Pavla Kvapilová
5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Asistent / odborný asistent pro Biofyzikální ústav LF MU MUDr. Tomáš Jůza
Odborný asistent/odborná asistentka na Katedru občanského práva JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.
Odborný asistent pro Katedru porodní asistence a zdravotnických záchranářů Mgr. Michal Pospíšil
Asistent Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Markéta Veverková
Asistent Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Erik Nedorost
odborný asistent Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU MUDr. Jakub Stulík
Asistent Stomatologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU MDDr. Samuel Čižmarik
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Marek Bezděk
Asistent / odborný asistent pro Simulační pracoviště LF MU MUDr. Martin Man
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Martina Pýchová, Ph.D.
Asistent / odborný asistent pro Simulační pracoviště LF MU MUDr. Anežka Kudličková
Asistent / odborný asistent pro Simulační pracoviště LF MU MUDr. Radek Neuwirth, MBA
Asistent / odborný asistent pro Simulační pracoviště LF MU MUDr. Josef Novák
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Radek Svačinka
asistent/odborný asistent Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU MUDr. Evelína Kovácsová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info