Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
Scientific Software Architect Muhammad Usman
Postdoc in High Performance and Scientific Computing at CERIT-SC Centre Jméno Uchazeč
Lektor/lektorka pro Katedru anglického jazyka a literatury Mgr. Helena Worthington
Projektový manažer(ka) Hana Valášková
Personální manažer/manažerka HR AWARD Mgr. Silvie Rampouchová
Výzkumný pracovník / Senior researcher se zaměřením na badatelskou oblast "Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu" doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
POSTDOC POSITION in the field of Medieval Art History Allegra Iafrate, PhD
Odborný asistent / odborná asistentka  pro Ústav pomocných věd historických a archivnictví Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
IT systémový administrátor/administrátorka Michal Jál
Asistent / asistentka pro Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Mgr. Romana Švachová
Asistent/asistentka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky (úvazek 0,5) PhDr. Mgr. et Mgr. Eva Dostalová
odborný asistent Ústavu histologie a embryologie Mgr. Soňa Kloudová, PhD.
asistent/asistentka na úvazek 0,5 pro výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou: Marketing in the EU, International Marketing, Business research, Marketing (v anglickém jazyce), Systémy řízení podniku, Digital marketing Corporate management system Ing. Dušan Mladenović
Studijní referent pro zahraniční oddělení Mgr. Lenka Zahrádková
Asistent / odborný asistent pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Josef Vandík
Asistent / odborný asistent pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Petr Bloudíček
Asistent / odborný asistent pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Jaroslava Svobodová
Asistent / odborný asistent pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Kamila Kotyková
Odborný asistent / odborná asistentka  pro Ústav evropské etnologie FF MU Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D.
Asistent / odborný asistent pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
Asistent / odborný asistent pro Centrum pro rozvoj klinických kompetencí LF MU MUDr. Miroslav Kavka, MBA
Koordinátor pro podporu projektů Mgr. Dagmar Václavíková