Zveřejňování informací o výsledcích výběrových řízení

V návaznosti na čl. 5 odst. 18 a čl. 9 odst. 2 vnitřního předpisu Řád výběrového řízení MU, ve znění:

„Vyhlašovatel zveřejní nejdříve v den platnosti, avšak nejpozději do 10 dnů od data platnosti pracovní smlouvy výsledek výběrového řízení v rozsahu uvedení názvu pracovní pozice a jméno vybraného uchazeče prostřednictvím veřejné části internetových stránek MU.“ zveřejňujeme následující výsledky výběrových řízení:

Pracovní pozice Jméno
TAJEMNÍK/TAJEMNICE Šárka Kvizdová
Přednosta Biologického ústavu (m/ž) prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Správce/Správkyně ICT Tomáš Rozkol, DiS.
Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru divadelních studií (úvazek 0,1) Svitlana Shurma, MA, PhD
Studijní referent pro zahraniční oddělení Mgr Zuzana Palacková
Sekretář/sekretářka Ústavu geologických věd Ing. Jana Pechmannová
Studijní referent / studijní referentka Mgr. Veronika Klecová
Vedoucí oddělení administrativní a ekonomické podpory (zástup za MD/RD) Jarmila Strýčková
odborný asistent pro Kliniku operační onkologie MOÚ a LF MU MUDr. Monika Náležinská
odborný asistent pro Kliniku operační onkologie MOÚ a LF MU MUDr. Michal Staník, Ph.D.
Odborný asistent / odborná asistentka pro Neurologickou kliniku FN Brno a LF MU MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
odborný asistent pro Kliniku operační onkologie MOÚ a LF MU MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.
Frontend Developer Kateřina Blatná
Odborný asistent /odborná asistentka pro Kliniku komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
Odborný asistent /odborná asistentka pro Kliniku komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU Mgr. Jiří Šána, Ph.D.