Peter Demetz

Literární vědec, překladatel a esejista, Spojené státy americké

Emeritní profesor Yaleovy univerzity, významný literární komparatista, kritik, esejista a překladatel, propagátor české literatury v anglicky a německy mluvících zemích. Profesor Demetz věnoval zvláštní pozornost pražskému literárnímu a kulturnímu ohnisku a česko-německým vztahům, významně přispěl k rozvoji literárněvědného komparatistického bádání.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filologické vědy byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 26. listopadu 2014. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.