13. 3. 2020

Akademický senát Fakulty sportovních studií MU navrhl odvolání děkana

Návrh na odvolání děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (MU) Martina Zvonaře dnes schválil akademický senát fakulty.

Senát tak reagoval na pochybení děkana při vykazování publikací v habilitačním a profesorském řízení. Pochybení vyšla najevo poté, co byl na základě podnětu prověřován seznam odborných a vědeckých prací předložený v rámci habilitačního a profesorského řízení. Závažná pochybení potvrdila etická komise.

Na návrh fakultního senátu může děkana odvolat rektor, který udělá finální rozhodnutí, jakmile se seznámí se zněním zápisu dnešního jednání senátu. Martin Zvonař je děkanem od začátku roku 2018, kdy ve funkci vystřídal kinantropologa a specialistu na lední hokej Jiřího Nykodýma, který již po dvou funkčních obdobích nemohl znovu kandidovat.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv