24. 5. 2021

Farmaceuti chtějí zlepšit povědomí veřejnosti o správném nakládání s léčivy

Na podzim proběhne cyklus přednášek věnovaných také problematice kosmetických, čistících a hygienických přípravků. I z těch se totiž do životního prostředí dostávají chemikálie, s nimiž si příroda neumí poradit.

Naučit širší veřejnost, jak správně zacházet s léky, aby se zmírnily jejich negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí, je cílem nového kurzu, který pro širší veřejnost připravila Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity (MU). Odborníci tak reagují na situaci, kdy roste spotřeba léčiv zejména v oblasti přípravků na tlumení bolesti, léků mírnících projevy alergií, ale také antidepresiv. Nárůst ve spotřebě má nežádoucí vliv na zdraví lidí v důsledku nesprávného užívání, nebo nadužívání. Nespotřebované léky, které nejsou správně likvidovány, ale i látky, které lidské organismy po požití léků vyloučí, pak ovlivňují naše životní prostředí.

„Našim hlavním cílem je upozornit zejména mladé lidi, kteří jsou ochotni měnit své návyky, na rizika spojená s nesprávným zacházením s léčivy a ukázat jim, jak lze těmto rizikům předcházet a do budoucna jim i zabránit,“ řekla přednostka Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty MU Radka Opatřilová.

V kurzu, jehož úvodní přednáška se uskuteční online 2. června, se zájemci dozví, jak správně skladovat léčiva, jak zacházet s volně prodejnými potravinovými doplňky a přípravky tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení a změnám jejich vlastností. Bude se mluvit i tom, jaký vliv na organismy v přírodě mají léčiva a další preparáty, které léčivé a různé podpůrné látky obsahují. „V neposlední řadě, chceme účastníky kurzu upozornit, že ne vždy jsou léčiva a volně prodejné potravinové doplňky tím jediným řešením ke zlepšení zdravotního stavu a že je důležitá konzultace s lékařem nebo lékárníkem,“ doplnila Opatřilová.

Na podzim proběhne cyklus přednášek věnovaných také problematice kosmetických, čistících a hygienických přípravků. I z těch se totiž do životního prostředí dostávají chemikálie, s nimiž si příroda neumí poradit. Výzkum vědců z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) Přírodovědecké fakulty MU v minulosti například ukázal, že právě se zbytky léčiv nebo čisticích prostředků a kosmetiky si ani čistírny odpadních vod stále neumějí poradit. Dlouhodobé působení koktejlu ze zbytků saponátů, kosmetiky nebo léků pak může zapříčinit neúčinnost léčiv, poškození imunitního systému nebo i neurologické poruchy v učení a chování.

V povrchových a podzemních vodách, v půdě a v živočišných tkáních v celé Evropské unii byla zjištěna rezidua řady léčivých přípravků v koncentracích, které se liší v závislosti na daném léčivém přípravku a rovněž na povaze a blízkosti zdrojů. Běžně se takto vyskytují některé léky proti bolesti, antimikrobiální látky, antidepresiva, antikoncepční přípravky a antiparazitika. Stopy některých léčivých přípravků byly zjištěny i v pitné vodě. Právě proto chtějí farmaceuti z Farmaceutické fakulty MU přispět pomocí osvěty ke změně chování.     

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info