11. 11. 2022

Masarykova univerzita a Rennes otevírají dva meziuniverzitní programy

Rektor MU Martin Bareš a rektor University of Rennes 1 David Alis podepsali ve čtvrtek v Rennes smlouvu týkající se dvou společných studijních programů, takzvaných double degrees. Jejich absolventi získají diplomy z obou univerzit.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš s rektorem University of Rennes 1 Davidem Alisem při podpisu smlouvy

Oba navazující magisterské programy se otevírají mezi Ekonomicko-správní fakultou MU a University of Rennes 1, Faculty of Economics a celkově nabídnou prostor pro studium až 60 zájemcům. Programy jsou otevřené jak pro studenty českých studijních programů, tak pro zahraniční studenty – univerzity totiž program otevírají ve více jazykových mutacích, kde spojovacím prvkem je studium v anglickém jazyce.

Studenti se tak mohou hlásit buď do již dlouho fungujícího česko-francouzského programu Veřejná správa (Administration publique) nebo do jeho nově akreditované anglicko-francouzské mutace Public Administration (Administration publique). Pro druhý double degree program Public Finance and Economics je potřebná znalost pouze anglického jazyka.

„Je to pro nás významný den, který v sobě navíc nese jasnou symboliku v upevnění už tak dlouholetého partnerství. Obě univerzity vzájemně spolupracují už víc než 20 let a společně jsme s dalšími evropskými univerzitami také členy aliance EDUC. Brno a Rennes jsou kromě toho také partnerskými městy s oficiálním statusem. Potkali jsme se zde i s českými studenty aktuálně působícími na místní univerzitě, kteří nám potvrdili, že vytvořené vazby fungují. Podpis této smlouvy jen upevňuje vzájemné synergie mezi oběma institucemi a městy,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Aby studenti získali druhý magisterský titul ze zahraniční univerzity, musí povinně strávit alespoň jeden semestr na zahraniční univerzitě a napsat závěrečnou práci pod dvojím vedením. Podle mobilitních schémat tak studenti MU budou studovat třetí semestr v Rennes, kde také v rámci programu Administration publique kromě výuky absolvují povinnou dvouměsíční stáž ve francouzské instituci, a případně tam mohou zůstat i čtvrtý semestr a připravit si tam diplomovou práci. Po dokončení studií získají absolventi diplomy z MU i z Rennes. Na českém diplomu je uveden titul inženýr, francouzský diplom ponese titul Master.

„Double degree programy představují pro naše studenty velmi zajímavou příležitost, protože se díky dvojímu studiu stanou nejen absolventy MU, ale také prestižní zahraniční univerzity, což jim také výrazně zlepšuje šance na pracovním trhu. Dosavadní absolventi programu pracují na významných pozicích v rámci českých i francouzských firem a organizací, včetně Evropské komise a jiných evropských institucí. Double degree program navíc usnadní život těm, kteří chtějí po škole pracovat ve Francii – díky dvojímu titulu jim totiž odpadne povinnost zdlouhavého uznávání diplomů, takzvané nostrifikace. Jelikož student splní všechny podmínky obou univerzit, je double degree studium bráno tak, jako by všechny čtyři semestry studoval i ve Francii,“ uvedl Jiří Špalek, děkan Ekonomicko-správní fakulty MU, který byl součástí delegace do Rennes spolu s rektorem Martinem Barešem, prorektorem pro internacionalizaci Břetislavem Dančákem a prorektorem pro vzdělávání a kvalitu Michalem Bulantem.

Podle vedoucího katedry veřejné ekonomie, Roberta Jahody, která na ESF oba programy garantuje, stojí za přípravou podobného programu spousta úsilí a práce. Kromě kompletní přípravy akreditačního spisu je totiž potřeba připravit smlouvu mezi univerzitami, jejíž příprava a dolaďování zabere i několik měsíců. Je potřeba připravit mobilitní schémata pro oba směry, definovat způsob přijímání a následně ukončení studentů a vůbec předejít možným problémům, které by se mohly vyskytnout. S ohledem na relativně menší počet studentů jde o hodně práce, na druhou stranu však takové programy lákají motivované a kvalitní uchazeče, kteří jsou poté úspěšní ve své další kariéře.

Podobných programů má MU hned několik. Například na ekonomicko-správní fakultě kromě nově otevřených programů existuje také dohoda s univerzitou z Itálie a diskutuje se o možnosti rozšířit již zmíněný program Public Finance and Economics o studijní plán umožňující double degree s univerzitou z Portugalska.

Také na fakultě sociálních studií funguje anglický program European Governance, koordinovaný univerzitou v Utrechtu, a program Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective, který MU vyučuje spolu s univerzitami z Polska, Maďarska a Slovenska. Na filozofické fakultě existují hned tři programy ve spolupráci se zahraničními univerzitami, a to na programu Katalánský jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura a Literatura a meziuniverzitní komunikace.

„Otevírání nových společných studijních programů je pro MU velkou prioritou, stejně jako otevření prestižního programu Erasmus Mundus Master Degree, který financuje Evropská unie štědrým grantem. I proto jsme se rozhodli finančně podpořit služební cesty zaměstnanců, které vedou k navazování spolupráce tohoto typu, a doufáme, že je budou zaměstnanci MU hojně využívat a počet double degree programů výrazně vzroste,“ uvedl Břetislav Dančák, prorektor pro internacionalizaci MU.

Pro dotazy ohledně akreditací i administrace programu zřídila Masarykova univerzita společný e-mail jointdegree@muni.cz, kam je možné obracet se s dotazy. Pokud má jakákoli katedra MU zahraniční partnery, kteří by měli zájem otevřít společný studijní program, a neví, kde začít, může si potřebné informace dohledat na webu Centra zahraniční spolupráce nebo stránce Rady pro vnitřní hodnocení (sekce Metodiky).

Stáhnout článek .pdf 116 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info