27. 1. 2020

MUNI otevírá nové studijní programy, vychová experty na embryologii

V nabídce studijních programů a specializací Masarykovy univerzity (MU) přibyly letos další obory vychovávající odborníky poptávané na trhu práce. Nově se budou na fakultách vzdělávat experti na embryologii, tlumočnictví znakového jazyka a na buněčnou biologii. Zájemci o studium na MU si mohou vybírat z více než 120 bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů. Přihlášky ke studiu je možné podávat až do 29. února. 

Ke dvěma dosavadním pětiletým magisterským studijním programům Lékařské fakulty MU letos přibyl nový s názvem Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, který bude připravovat odborníky především pro práci v centrech reprodukční medicíny. Možnosti takzvané asistované reprodukce se neustále rozvíjejí a v České republice jsou desítky klinik, které potřebují odborníky nejen se znalostmi medicíny, ale také genetiky, molekulární a vývojové biologie či chemie.

„Vysokoškolské studium tohoto typu u nás dosud chybělo a možnost pracovat jako klinický embryolog v centru asistované reprodukce byla vždy podmíněna náročným dovzděláním se v mnoha specializovaných embryologických a zdravotnických disciplínách. Nový program bude všechny potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti předkládat již v rámci studia,“ uvedl garant nového programu Aleš Hampl, který je zároveň přednostou Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty MU. Do nového programu chce fakulta přijímat 18 uchazečů ročně.

Poprvé se letos uchazečům otevřel také bakalářský studijní program Filozofické fakulty MU s názvem Tlumočnictví českého znakového jazyka, který reaguje mimo jiné na snahu začleňovat lidi se specifickými potřebami čím dál více do běžného života. Jeho absolventi budou zajišťovat tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na což mají lidé se znevýhodněním nárok podle zákona.

Absolventi by měli nacházet práci hlavně v oblasti sociální práce a vzdělávání, například pro různé úřady nebo jako asistenti pedagoga na školách. Obsahem studia bude nejen praktická výuka znakového jazyka a specifické profesní znalosti a dovednosti tlumočníka, ale i lingvistická teorie a fungování sociálních služeb včetně patřičných zákonů.  

Nabídku studia rozšířila také Přírodovědecká fakulta MU. Studijní program Experimentální a molekulární biologie nově nabízí specializaci nazvanou Buněčná biologie, na kterou bude za tři roky navazovat nový samostatný magisterský studijní program se stejným názvem. S tímto zaměřením najdou budoucí absolventi uplatnění zejména v základním a aplikovaném výzkumu, dále například v biobankách biomedicínských laboratořích či v biotechnologických firmách.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv