13. 6. 2022

Návrat malířky Míly Doleželové do Telče

Malířka Míla Doleželová patří částí svého života a díla k Telči a jejímu okolí. Její obrazy lze nalézt na různých světadílech, prostřednictvím dvou výstav se ale letos, v roce 100. výročí narození malířky, vrací do České republiky i Telče.

První z výstav se koná v prostorách Senátu Parlamentu České republiky od 7. do 20. června. Vernisáž této výstavy se uskutečnila v pondělí 13. června v 17.00 hodin v předsálí Jednacího sálu senátu.

Druhou výstavu obrazů Míly Doleželové připravuje Město Telč, Univerzitní centrum Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Vernisáž výstavy, která bude veřejnosti přístupná až do konce letošního roku, se uskuteční ve čtvrtek 16. června v 16 hodin.

Na vernisáži v Telči bude pokřtěna i nová kniha o malířce Míle Doleželové, kterou vydává Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity k 100. výročí narození malířky. Reprezentativní monografie autorů Markéta Bártová, Aleš Filip (ed.), Jana Horváthová, Tomáš Mazáč a Alena Mizerová (ed.) s názvem „Míla Doleželová“ je součástí záměru zpřístupnění malířčiny tvorby veřejnosti, který svými aktivitami podporuje Univerzitní centrum Telč.

„Kniha přináší nový, objevný pohled na tvorbu malířky Míly Doleželové, která žila a tvořila hlavně na Vysočině, pod horou Javořicí, v Jihlávce, Klatovci a Telči. Milovníkům umění zanechala nesmírně obsažné a monumentální dílo sestávající z fresek a nesčetného množství olejomaleb, kreseb a grafik. Ohlas jejího díla přesáhl hranice Evropy, zvláštní oblibu si získala ve Spojených státech a Mexiku, kde byly vystaveny a našly své adresáty desítky jejích obrazů,“ říká ředitelka univerzitního nakladatelství Alena Mizerová.

Texty a obrazové kalendárium jejího života a díla doprovází na 188 stránkách knihy téměř tři sta reprodukcí obrazů, fotografií a dokumentů. Zcela poprvé jsou v knize otištěny reprodukce ze sbírek čtrnácti institucí, muzeí, galerií i soukromých archivů, především České dominikánské provincie, Muzea romské kultury, Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových a unikátního fotoarchivu Michala Tůmy.

Univerzitní centrum Telč také ve spolupráci s Muzeem romské kultury Brno a norskou nadací Romano Kher získalo grant z norských fondů. Díky němu bude v Telči vybudována stálá expozice děl malířky Míly Doleželové. „Expozici plánujeme otevřít v roce 2023, kdy si připomeneme 30. výročí jejího úmrtí. Z grantu, který podala Masarykova univerzita, jsme získali částku přesahující 6 miliónů korun,“ uvádí ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec. Finanční prostředky poskytl Fond EHP 2014–2021, program Kultura a peníze jsou zprostředkovány Ministerstvem financí ČR.

Nová expozice počítá se zápůjčkou více než 170 obrazů a kreseb malířky Míly Doleželové od vlastníka obrazů - České dominikánské provincie. „Touto zápůjčkou se naplnila naše dlouholetá snaha o návrat malířky Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše do Telče s perspektivou stálé expozice. Domníváme se, že Univerzitní centrum Telč je vhodným partnerem tohoto projektu, jak z hlediska podpory vzdělanosti a kultury Kraje Vysočina a města Telče, tak z hlediska umístění depozitáře i stálé expozice v prostředí bývalé jezuitské koleje,“ podotýká syndik dominikánů Martin Dvořák.

Stálá expozice bude vybudována spolu se dvěma ateliéry a vznikne tak prostor pro další akce a aktivity. Podle ředitele Makovce budou zaměřeny na volnočasové a vzdělávací aktivity žáků a studentů a také pro širokou veřejnost.

Kurátorkou obou výstav je Jana Bojanovská z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Stáhnout článek .pdf 202 kB
Stáhnout fotky .zip 1 195 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info