7. 6. 2021

Vyjádření ke snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum

Masarykova univerzita vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s přípravou rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předkládá Ministerstvo financí ČR a kde je namísto prorůstové částky navrženo snížení rozpočtu o zhruba pět procent. Konkrétně se jedná o snížení z původní částky 39,3 mld. Kč na 36,1 mld. Kč.

Snížení finanční částky v dané kapitole odporuje předchozím dohodám a prohlášením (například Memorandu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR), kdy se příslušné státní instituce zavázaly či přihlásily k podpoře vědecko-výzkumné činnosti na pracovištích AV ČR a na vysokých školách s cílem garantovat jejich dlouhodobou institucionální stabilitu a též posílit jejich postavení na mezinárodním poli. Snížením rozpočtové částky jednoznačně dojde k omezení fungování výzkumné infrastruktury jakožto významné součásti infrastruktury státu.

Masarykova univerzita proto s navrženým dokumentem a se snížením rozpočtu zásadně nesouhlasí a dále upozorňuje na to, že Česká republika a celá naše společnost prošla – a stále prochází – vážnou krizí v důsledku pandemie koronaviru, kdy se ukázalo, jak klíčové a nepostradatelné právě vědecko-výzkumné infrastruktury jsou. Byly to a jsou to právě ony, které umožňují efektivně čelit akutnímu epidemickému nebezpečí a pomáhat při jeho řešení.

Masarykova univerzita je toho názoru, že i ve světle stále probíhající koronavirové krize nelze dopustit, aby česká věda a výzkum byly pro příští léta oslabeny, a to i vzhledem k tomu, že Evropská unie a další významné státy světa se ve svých rozvahách a ve svých strategiích ubírají právě opačným směrem.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info