18. 8. 2020

Výzkum: Nouzový stav byl pro studenty stresující. Přístup univerzity si ale chválí

Jarní semestr poznamenaný epidemií koronaviru a nouzovým stavem, kdy se většina výuky a následné zkoušení odehrávalo online, hodnotí studenti Masarykovy univerzity jako spíše stresující období, které jim ale učitelé ulehčili vstřícným přístupem. Zároveň vysokoškoláci soudí, že online výuka nedokáže tu fyzickou plnohodnotně nahradit. Vychází to hned z několika průzkumů, v nichž studenti ještě před koncem jarního semestru hodnotili kvalitu výuky v době omezení.

„Poznatky ze všech průzkumů realizovaných mezinárodně i na úrovni univerzity zohledníme při přípravě opatření a variantních řešení pro nadcházející semestr, jehož začátek jsme již na jaře s ohledem na epidemiologickou situaci posunuli až na 5. října,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Masarykova univerzita byla jednou ze sedmi českých vysokých škol, které se zapojily do výzkumu Antverpské univerzity COVID-19 International Student Well-being Study, který zjišťoval, jak ovlivnila pandemie životní podmínky, studium, zdraví a dojem vysokoškoláků ze studia.

Třetina ze studentů Masarykovy univerzity, kteří se do něj zapojili, vykazovala příznaky deprese. U 59 procent studentů bakalářského studia významně narostla studijní zátěž. Průměrný počet hodin samostudia se zvýšil ze 13 hodin na 23 hodin týdně a například 43 procent vysokoškoláků se v době pandemie přestěhovalo zpět k rodičům.

Účastníci výzkumu hodnotili také postup univerzity: 80 procent jich souhlasilo s tvrzením, že se cítili být dostatečně informováni o všech změnách v chodu univerzity a byli spokojeni se způsobem zavedení ochranných opatření.

Změny ve výuce dobře ilustrují odhady studentů, jakými činnostmi trávili nejvíc času před vyhlášením nouzového stavu a v jeho průběhu. Množství prezenční výuky kleslo z průměrných 16 hodin týdně na nulu, online vyučování se naopak zvedlo z nuly na šest hodin a samostudium zabralo místo 13 hodin nově 23 hodin týdně.

Přesvědčení, že hodiny odučené elektronickou formou nemohou nahradit ty, kde studenti s pedagogem přímo interagují, je silně zastoupené v průzkumech, které si dělaly Fakulta sociálních studií, Ekonomicko-správní a Filozofická fakulta MU. Ve slovním hodnocení se objevilo mimo jiné to, že studentům chyběl živý přístup vyučujících, setkávání tváří v tvář, motivace k učení se doma, interakce a diskuse. Velmi pozitivně viděli studenti nasazení pedagogů a ochotu komunikovat s nimi třeba i osobnějšími formami, než je běžné, například prostředním telefonických konzultací.

Stáhnout článek .pdf 711 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv