Knihovnicko-informační centrum MU

Knihovnicko-informační centrum MU (KIC MU) je zastřešující odborný celouniverzitní útvar pro koordinaci a rozvoj knihovnicko-informačních služeb na Masarykově univerzitě.

Poslání KIC MU:

  • stanovování a prosazování hlavních směrů a priorit rozvoje automatizovaných knihovnicko-informačních služeb na MU
  • koordinace a metodické vedení ústředních knihoven fakult při realizaci fakultních knihovnicko-informačních systémů s cílem dodržení zásad vzájemné kompatibility a interoperability
  • zastupování MU v národních a nadnárodních sdruženích, projektech a aktivitách
  • rozvoj a provoz centralizovaných knihovnicko-informačních systémů MU
  • budování virtuální knihovny MU s využitím počítačové sítě a moderních informačních technologií

KIC MU je organizační součástí Ústavu výpočetní techniky MU na úrovni samostatného útvaru. ÚVT MU poskytuje KIC potřebné technické, odborné a organizační zázemí v oblasti výpočetní techniky, komunikačních sítí a informačních technologií.

Kmenovými členy jsou následující pracovníci ÚVT MU:

Jednotlivé fakulty MU zastupují v KICu ředitelé fakultních ústředních knihoven:

Právnická fakulta

Mgr. Petra Georgala

Lékařská fakulta

:

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

:

Mgr. Taťána Škarková

Filozofická fakulta

:

PhDr. Markéta Bočková

Pedagogická fakulta

:

Mgr. Monika Foltánová

Farmaceutická fakulta

:

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Ekonomicko-správní fakulta

:

Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.

Fakulta informatiky

:

Mgr. Ondřej Lukáš

Fakulta sociálních studií

:

Mgr. Jan Kříž

Fakulta sportovních studií

:

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Středisko Teiresiás

:

Mgr. Michaela Hanousková

Univerzitní centrum Telč

:

Ilona Martinů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info