Bakalářské a magisterské práce

Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti. Pravidla si může stanovit každé pracoviště individuálně. Detailní informace proto hledejte na webu fakulty, katedry nebo ústavu.

Archiv závěrečných prací