Bakalářské a magisterské práce

Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti. Pravidla si může stanovit každé pracoviště individuálně. Detailní informace proto hledejte na webu fakulty, katedry nebo ústavu.

Archiv závěrečných prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info