Jaká mám jako student práva a povinnosti?

Každý student má řadu práv a povinností, jimiž jsou např.:

  • právo studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů
  • právo konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem
  • právo volit a být volen do akademického senátu
  • právo na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu
  • studijní povinnosti vyplývající z příslušného studijního programu a Studijního a zkušebního řádu
  • povinnost dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy
  • hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši
  • hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování nebo adresu svojí datové schránky

Více o právech a povinnostech studenta naleznete v §62 a §63 Zákona o vysokých školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info