Promoce

Promoce je tradičním a nejslavnostnějším akademickým obřadem univerzity, při němž jsou novým absolventům (bakalářům, magistrům, inženýrům nebo doktorům) předávány vysokoškolské diplomy. Promoce se účastní akademičtí hodnostáři a promovaní absolventi (v aule jsou pro ně vyhrazena místa na pódiu) a samozřejmě jsou na tuto slavnost zváni hosté – rodiče, příbuzní a přátelé absolventů.

O zařazení do určitého termínu promocí budete informováni e-mailem. V Obchodním centru MU je poté třeba uhradit poplatek za promoci. Promoce není povinná, pokud se jí nechcete zúčastnit, převezmete si svůj diplom na studijním oddělení.

Harmonogram promocí