Informace o studentském spolku

IFMSA CZ Brno

Kancelář Spolku mediků, IFMSA CZ pobočka Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2
662 43 Brno

IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) neboli Mezinárodní federace organizací studentů medicíny je nezávislou apolitickou institucí, která zastřešuje 124 organizací ze 116 zemí světa a byla založena roku 1951 v Kodani. V České republice je reprezentována organizací IFMSA CZ, která má svou pobočku při všech osmi lékařských fakultách v zemi. Hlavním posláním IFMSA je prohlubovat mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny, pomáhat jim rozvíjet své schopnosti a zároveň přispívat k povědomí studentů i veřejnosti o hlavních zdravotních problémech celého světa. Náplní naší práce je organizování zahraničních výměnných stáží a organizace projektů zaměřených mimo jiné na vzdělávání široké veřejnosti a rozšíření vzdělání samotných studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info