Informace o studentském spolku

IFMSA CZ Brno

Kancelář Spolku mediků, IFMSA CZ pobočka Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2
662 43 Brno

Kontaktní osoba: Anna Vravcová

Instagram: https://www.instagram.com/ifmsa_cz_brno/  

Spotify: https://open.spotify.com/show/30nZzXdOmu2hoFphTq2Z0w?fbclid=IwAR0nW_rnaepQWdpB4dxXyjtW90O5LjW76jMPZWDnDzqgDKYogrfGHrFNrGg 

IFMSA (International Federation of Medical Students Associations je mezinárodní
apolitická instituce, založená na dobročinném a dobrovolnickém působení studentů
všeobecného lékařství po celém světě. IFMSA CZ je jednou ze 124 organizací 116
zemí světa, které pod tuto instituci spadají a aktivně mezi sebou spolupracují. V
České republice je tato organizace rozvětvena do 8 poboček na všech lékařských
fakultách v zemi. Členové organizace se v rámci svého volného času účastní
projektů a aktivně se zapojují do dění ve veřejné sféře, ač už z hlediska
edukativního, charitativního nebo z hlediska budoucí lékařské profese, což jde
zároveň ruku v ruce s individuálním rozvojem budoucích lékařů, kteří získávají účastí
na těchto projektech, případně zahraničních stážích po celém světě, mnoho
nenahraditelných zkušeností a zážitků, které jim umožňují osobní rozvoj a rozhled.
IFMSA CZ je organizace, která šíří osvětu, nabízí pomocnou ruku potřebným lidem
ve společnosti, ale zároveň výměnou za investovaný čas otevírá nespočet dveří a
nabízí nespočet možností k šíření dobra a seberealizaci opravdu kterémukoliv ze
studentů medicíny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info