Informace o studentském spolku

Masarykovi historici (MASH)

MASH je studentská organizace Historického ústavu FF MU, která se snaží učinit studium historie přístupnějším a atraktivnějším.