Masarykovy studentské odbory

Celouniverzitní spolek

O nás

Jsme celouniverzitní studentský spolek, který sdružuje studentky a studenty z různých fakult a studijních programů.

Co je naším posláním?

Hájíme práva studujících Masarykovy univerzity a zprostředkováváme jejich pohled na vzdělávání. Také prosazujeme jejich sociální, ekonomické a kulturní zájmy, které mají přímý či nepřímý dopad na jejich vzdělávání a společenský status. V neposlední řadě též usilujeme o rovné příležitosti a bezpečné inkluzivní prostředí pro všechny nehledě na jejich víru, etnicitu, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, sociální postavení či znevýhodnění.

Co děláme

Pořádáme přednášky, organizujeme happeningy, komunikujeme s akademickou obcí, vyjednáváme přívětivé podmínky pro studující.

Název

Masarykovy studentské odbory


Kde nás najdete

msodbory.cz


Jak nás kontaktovat

info@msodbory.cz

Barbora Chaloupka

členka výboru

telefon: 733 778 443
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info