Přírodovědecká fakulta

Stipendijní program na podporu aktivit souvisejících se studiem

Stipendijní program je určen pro bakalářské, magisterské i doktorské studenty Přírodovědecké fakulty MU. Cílem programu je podpořit nadstandardní činnost studentů, která souvisí se studiem a přispívá tak k jeho zkvalitnění a zároveň celkově k reprezentaci fakulty a celé Masarykovy univerzity. Nejedná se však o aktivity, které spadají do povinností studentů.

Stipendium je přiděleno na základě písemné žádosti nebo návrhu. Spolu s žádostí student odevzdává i odůvodnění požadované výše. Stipendium může být uděleno také na základě návrhu, který vydává studentův školitel či vedoucí výzkumu.

Navštivte webové stránky Přírodovědecké fakulty MU, kde se dozvíte i o ostatních stipendijních programech, například prospěchovém stipendijním programu.