Q-Hub, z. s.

Celouniverzitní spolek

O nás

Spolek Q-Hub je síť dobrovolníků z odborné i laické veřejnosti, kteří se skrze různorodé projekty zabývají osvětovou, výzkumnou a edukační činností v oblasti sexuální, genderové a vztahové diverzity, a to především z hlediska zdraví a psychologie. Q-Hub pod sebou sdružuje odborný blog a informační platformu, jejích účelem je zpřístupnění evidence-based zjištění a doporučení ohledně péče o LGBTQAI+ osoby.

Co je naším posláním?

Cílem spolku je prezentovat o vytvářet výzkumem podložené informace o zdraví LGBTQIA+ lidí, edukovat odborníky i veřejnost a přinášet doporučení pro lepší přístup k LGBTQAI+ osobám.

Co děláme

Q-Hub spravuje odborný blog a informační platformu www.q-psy.cz, jejíž cílem je osvětová činnost v oblasti LGBTQAI+ psychologie a zdraví, zastřešuje výzkumnou skupinu Q-Lab, která se zaměřuje na bádání v oblasti queer psychologie a zdraví, pořádá veřejné akce v rámci cyklu Q-Debaty a navazuje spolupráce s dalšími subjekty s podobnými cíli a hodnotami.

Název

Q-Hub, z. s.


Kde nás najdete

www.q-psy.cz


Jak nás kontaktovat

qhub.spolek@gmail.com

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info