Informace o studentském spolku

Sdružení studentů stomatologie ČR, z.s.

telefon: +420 773 685 496
e-mail:
WWW: www.ssscr.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ssscr/

Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR) je dobrovolná nezisková organizace. Spolek je určen pro všechny studenty oborů Zubní lékařství a Stomatologie v rámci celé České republiky. Smyslem založení v roce 2000 byla snaha zajistit studentům možnost zahraničních stáží. Současným cílem je pomoci studentům v jejich profesním růstu, nabídnout jim možnost zpestření odborného i studentského života a snaha vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v naší zemi.

SSSČR se snaží zastupovat zájmy studentů u odborné i laické veřejnosti. Spolupracujeme s Českou stomatologickou komorou. Pro naše členy organizujeme vzdělávací akce, kde dbáme na to, aby si mohli prakticky vyzkoušet nové materiály či postupy. Konkrétně v roce 2017 a 2018 jsme v Brně pořádali Internation Dental Student Congress a v roce 2020 Kongres SSS ČR. Dále se snažíme studentům zprostředkovat zvýhodněné vstupy na semináře a přednášky pořádané jinými organizacemi, například Pražské dentální dny.

Také se snažíme předávat své zkušenosti a znalosti dál, a proto se účastníme preventivních programů a každoročně v Brně pořádáme osvětovou akci Ve zdravém Brně zdravý zub, která probíhá i v Praze, Plzni, Olomouci a Hradci Králové. V neposlední řadě je naší milou povinností pořádání společenských akcí, jako je Zubařské mecheche, Na vlnách Listerine nebo Stomatologický ples.

Sdružení každý semestr vydává studentský časopis StuDent, který vychází v nákladu 1300 výtisků a je distribuován na všechny fakulty zdarma. Tento časopis obsahuje odborné články, aktuality, pozvánky na odborné akce a příspěvky o zahraničních stážích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info