Security Outlines, z.s.

Celouniverzitní spolek

O nás

Security Outlines je unikátní česko-slovenský projekt. Jedná se o odborný think-tank provozující portál přinášející reporty, komentáře, rozhovory, a především analýzy a studie témat spojených s bezpečností, domácí či zahraniční, a mezinárodně-politickými událostmi. Redakce se tak snaží v rámci České a Slovenské republiky přispět k odborné debatě, stejně jako k celospolečenské diskuzi a osvětě v otázkách bezpečnosti.

Co je naším posláním?

Primárním cílem tohoto projektu je přiblížit bezpečnostní problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací (zejm. v médiích). Snažíme se zaplnit mezeru v českých a slovenských odborných internetových periodicích s bezpečnostní tematikou, která je podle našeho názoru vysoce aktuální a relevantní, i když pořád často opomíjena. Sekundárním, i když neméně důležitým cílem je poskytnout studentům bezpečnostních a strategických studií a příbuzných oborů (zejm. mezinárodních vztahů případně politologie) prostor k jejich vlastní publikační činnosti skrze nabízené stáže.

Co děláme

Těžiště naší činnosti spočívá především v publikaci článků s bezpečnostní tematikou. Vedle publikační činnosti produkujeme vlastní podcast [de]brief. Redakce se také podílí na organizování pravidelných odborných a popularizačních přednášek na půdě FSS MU (cyklus Bezpečnostní večery), konferencí (např. studentské konference pořádané ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, konference CyberCon Brno v letech 2017 až 2020 pořádané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost), besed či diskusí.

Název

Security Outlines, z.s.


Kde nás najdete

www.securityoutlines.cz/


Jak nás kontaktovat

info@securityoutlines.cz

Mgr. Adam Sitko

šéfredaktor

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info