Informace o studentském spolku

Security Outlines

Security Outlines – studentský portál o bezpečnosti", původně "Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti“ jsou původním projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně. Portál funguje již od roku 2007 a oficiálně vychází pod hlavičkou občanského sdružení „Centrum pro bezpečnostní a strategická studia“ (CBSS), které vydává také odborně recenzovaný časopis o radikalismu, extremismu a terorismu Rexter. Díky této spolupráci portál disponuje svým vlastním mezinárodním standardním číslem seriálové publikace – ISSN 1802-6710. Primárním cílem tohoto projektu je přiblížit bezpečnostní  problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací (zejm. v médiích). Snažíme se zaplnit mezeru v českých a slovenských odborných internetových periodikách s bezpečnostní tématikou, která je podle našeho názoru vysoce aktuální a relevantní, i když pořád často opomíjena. Sekundárním cílem je poskytnout studentům bezpečnostních a strategických studií a příbuzných oborů prostor k jejich vlastní publikační činnosti. V neposlední řadě je naším cílem popularizovat svou činností obor bezpečnostní a strategická studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info