Skladové prostory – Komenského nám. 2

Spolky mohou využívat také skladových prostor. Místnost se nachází na adrese Komenského nám. 2, v budově staré lékařské fakulty (ve stejné budově, kde se nachází CPS). Místnost je vytápěná, v dobrém stavu, přístupné jsou i elektrické zásuvky. K dispozici je velké množství úložného prostoru. Sklad je spravován Spolkem mediků a je spolkům nabízen zdarma.

Pravidla pro užívání:

Do skladu lze vstupovat každý všední den v čase od 6:00 do 20:00 (v krajním případě až do 22 hodin). O víkendech je také možné vstupovat, ale po předchozím oznámení vedoucí správy budov, kterým je Ing. Vlastislav Okáník (okanik@rect.muni.cz). Při vstupu do budovy si vyžádáte na vrátnici klíče a předložíte kartu ISIC.

Každý zájemce musí být uveden na seznamu oprávněných osob. Pokud máte zájem sklad využívat, pošlete na adresu spravce@spolek.med.muni.cz e-mail s následujícími informacemi:

  • Jméno spolku
  • Jména osob, které si přejete oprávnit ke vstupu
  • UČO každé oprávněné osoby
  • Jakýkoliv kontakt – ideálně telefon a e-mail

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info