Informace o studentském spolku

Studenti archeologie Masarykovy univerzity (SAMUNI)

Kontaktní osoba:

David Hons

Mail: 423812@mail.muni.cz ; HonsD@seznam.cz

Tel: +420 605 073 99

Spolek vznikl z iniciativy studentů archeologie na ÚAM FF MU na přelomu let 2016/2017. Jeho hlavním cílem je šířit osvětu o archeologické činnosti mezi veřejnost (odbornou a především laickou). Za tímto účelem pořádáme a spolupořádáme již dva roky různé tematicky zaměřené akce jako jsou Mezinárodní den archeologie, Noc vědců nebo Archeologie pro každého. Rovněž realizujeme přednášky na středních školách a v budoucnu bychom rádi naši činnost rozšířili i na školy základní. Prozatím nejmenší část naší činnosti představují exkurze (poslední byla věnována Bitvě tří císařů u Slavkova). Fotografie z našich akcích jsou k vidění na facebookových nebo webových stránkách.