Informace o studentském spolku

Studentská asociace nutričních terapeutů, z.s.

Květná 279/6
789 85 Mohelnice

Kontaktní osoba: Lucie Nárožná

info@sant-spolek.cz

Studentská asociace nutričních terapeutů je spolek, který sdružuje aktivní studenty a absolventy oborů Nutriční terapeut a Nutriční specialista LF MU. Naším cílem je aktivně se zapojit do dění prostřednictvím pořádaných osvětových akcí pro veřejnost, ale také formou komunikace se zástupci univerzit či profesních organizací. Zvyšujeme povědomí veřejnosti o profesi nutričního terapeuta a uvádíme fakta z oblasti výživy na pravou míru.