Informace o studentském spolku

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu (IIPS)

Joštova 218/10,

Brno 602 00

kontaktní osoba: Bc. Lucie Záhorská; e-mail: lucie.zahorska@ssiips.cz 

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu je univerzitním spolkem sdružujícím aktivní studenty politologicko-vědních oborů, kteří již nyní uvažují o své budoucí kariéře a studium je pro ně více koníčkem, než povinností. Hlavním důvodem její existence je profesní rozvoj těchto studentů, jenž je podporován prostřednictvím diskuzí a přednášek expertů z řad akademiků, politiků a dalších zajímavých osobností z celého světa. Tím dáváme studentům možnost proniknout do prostředí, ve kterém budou pravděpodobně působit po absolvování univerzity. Spolek tak vytváří prostor pro navazování kontaktů a seberealizaci svých členů, od nichž se očekává aktivní participace na celkovém chodu spolku a jeho jednotlivých projektech. Nejvíce etablovaným projektem jsou tzv. Kulaté stoly, které v průběhu semestru pravidelně pořádáme. Mimo Kulaté stoly organizujeme také množství konferencí a besed, a zároveň zprostředkováváme bohatý interní program pro členy spolku. Studentská sekce IIPS pořádá časté exkurze do nejrůznějších institucí. Jedná se zejména o mezinárodní organizace a české i zahraniční ambasády.  Současně Studentská sekce IIPS pořádá známé Masarykovy debaty založené na konceptu oxfordské soutěžní debaty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info