Ukončení předmětu

Předmět se ukončuje kolokviem, zápočtem nebo zkouškou.

Po úspěšném ukončení předmětu zápočtem se vám u předmětu objeví hodnocení Z – započteno, po neúspěšném N – nezapočteno. Za předmět ukončený zkouškou získáte hodnocení na stupnici A–E, pokud budete úspěšní, hodnocení F znamená, že jste zkoušku nesložili. Za úspěšné ukončení získáte plnou kreditovou hodnotu předmětu, v opačném případ nezískáte žádný kredit. Detailní informace viz Studijní a zkušební řád, čl. 16.

Zápočet můžete získat kdykoliv, i v průběhu školního roku. Zkoušky se konají ve zkouškovém období, kdy už neběží výuka. Ke zkouškám se přihlašujete prostřednictvím IS MU, termíny jsou vypsané předem. Období zkoušek se může lišit dle fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info