Mohu získat červený diplom i v případě využití možnosti neopakování předmětů či uznání předmětů?

Ano, můžete avšak s omezením. Pokud si necháváte uznat předměty jiného studijního programu, jejich kreditová hodnota nesmí přesáhnout 1/3 minimální kreditové hodnoty daného programu. Pokud žádáte o neopakování předmětů, jejich kreditová hodnota nesmí přesáhnout 1/20 minimální kreditové hodnoty.