Soubor jednodenních kurzů - Minimum z řízení infekčních rizik v oblasti BOZP

Kurz základních informací z oblasti infekčích nákaz a protiepidemických opatření se zaměřením na pracovní kolektivy.

Kurz je určen pro profesní skupiny zabývající se problematikou BOZP např. manažery, personalisty, pracovníky BOZP ve výrobních podnicích, službách, administrativě i státní správě.

Termíny kurzu

Nejbližší termín konání kurzu zatím není stanoven.

Vše o studiu

Co se naučíte

Kurz nabídne základní informace z oblasti epidemiologie infekčních nákaz se zaměřením na mezilidsky přenosné nákazy s poteciálem epidemického či pandemického výskytu. Informace se soustředí zejména na způsob přenosu a protiepidemická opatření, řešení epidemických epizod a příslušnou legislativu. Vysvětlena bude rovněž role a pravomoci KHS a nastíněna forma spolupráce při epidemickém přenosu nákazy na pracovišti. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy očkování a významem očkování v prevenci nákaz. Kurz také přinese přehled související legislativy a odborných zdrojů v dané oblasti.

Uplatnění znalostí

Absolvent kurzů získá hlubší vhled do problematiky BOZP relevantní pro jeho profesi v oblasti epidemiologie infekčních nemocí, preventivních postupů včetně očkování a řešení epidemických výskytů na pracovišti. Bude se orientovat v postupech KHS a její úloze při výskytu nákaz a také v příslušné legislativě. Cena absolventa na trhu práce bude zvýšena tím, že pomocí těchto dovedností může například snížit počet absencí zaměstnanců na pracovišti v období sezónních nákaz, vyhodnocovat rizika šířících se nákaz, zajistit bezpečné pracovní prostředí a podílet se např. na krizovém řízení v období pandemie.

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Běžná znalost agendy náboru zaměstnanců, prevence rizik, BOZP a pracovněprávních předpisů.

V rámci podání přihlášky si volíte konkrétní termín konání, o který máte zájem.

Volné termíny:

Průběh studia, lektoři

Podmínky pro ukončení

Absolvování kurzu v plném časovém rozsahu a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.

Lektoři

MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

Informace o kurzu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Garant
Hodinová dotace 8
Délka vzdělávání v týdnech 1

Váháte?
Máte otázku?

Zajímá vás obsah a podmínky studia kurzu Soubor jednodenních kurzů - Minimum z řízení infekčních rizik v oblasti BOZP? Zeptejte se nás:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info