Soubor jednodenních kurzů - Minimum z hygieny práce a pracovního lékařství pro nezdravotníky

Kurz základních informací z oblasti pracovnělékařské péče se zaměřením na posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Kurz je určen pro profesní skupiny zabývající se problematikou BOZP, např.manažery, personalisty, pracovníky BOZP a další profesní skupiny, které se s touto problematikou setkávají

Termíny kurzu

Nejbližší termín konání kurzu zatím není stanoven.

Vše o studiu

Co se naučíte

Pracovnělékařské služby, legisl.ukotvení, historie, náplň. Zdravotní rizika pracovniště, jejich hodnocení. Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, poskytovatele PLS. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Pracovnělékařské prohlídky, poradenství a dohled. Posuzování nemocí z povolání, pracovní úrazy a jejich odškodňování včetně problematiky COVID 19. Kurz založený na kazuistikách z praxe, častých chybách v praxi, řešení modelových situací, workshop s dotazy účastníků.

Uplatnění znalostí

Získání náhledu do problematiky pracovnělékařských služeb, náplně pracovnělékařské péče, provádění prohlídek, další agendy, seznámení s povinnostmi zaměstnanců, zaměstnavatelů, poskytovatelů.

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Běžná znalost agendy náboru zaměstnanců, prevence rizik, BOZP a pracovněprávních předpisů. Bez oborového zaměření.

V rámci podání přihlášky si volíte konkrétní termín konání, o který máte zájem.

 

Na kurz se již nelze přihlásit - kurz proběhl 24.01.2024

Na kurz se již nelze přihlásit - kurz proběhl 05.06.2024

Na kurz se již nelze přihlásit - kurz proběhl 19.06.2024

Průběh studia, lektoři

Podmínky pro ukončení

Absolvování kurzu v plném časovém rozsahu.

Lektoři

MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

MUDr. Ivo Sedláček

Informace o kurzu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Garant
Hodinová dotace 8

Váháte?
Máte otázku?

Zajímá vás obsah a podmínky studia kurzu Soubor jednodenních kurzů - Minimum z hygieny práce a pracovního lékařství pro nezdravotníky? Zeptejte se nás:

MUDr. Ivo Sedláček

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info