Seznam oborů pro habilitační řízení


obor Fakulta MU Akreditace do
Analytická chemie Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Anatomie, histologie a embryologie Lékařská fakulta 26. 11. 2029
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie Lékařská fakulta 13. 8. 2029
Anorganická chemie Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Antropologie Přírodovědecká fakulta 13. 10. 2030
Archeologie pravěku a středověku Filozofická fakulta 29. 6. 2029
Biochemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Biomolekulární chemie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Botanika Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Česká literatura Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Český jazyk Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny státu a práva Právnická fakulta 1. 11. 2023
Dějiny umění Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Dermatovenerologie Lékařská fakulta 26. 11. 2029
Didaktika cizího jazyka Pedagogická fakulta 13. 8. 2029
Ekologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Ekonomie Ekonomicko-správní fakulta 2. 8. 2024
Ekotoxikologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Etnologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Farmakologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Filozofie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Finance Ekonomicko-správní fakulta 11. 2. 2025
Finanční právo a finanční vědy Právnická fakulta 1. 11. 2023
Fyzická geografie Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Fyzika kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Fyzika plazmatu Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Fyziologie živočichů Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Genomika a proteomika Přírodovědecká fakulta 1. 9. 2030
Geologie Přírodovědecká fakulta 3. 5. 2028
Gynekologie a porodnictví Lékařská fakulta 20. 12. 2032
Historie - české dějiny Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Historie - obecné dějiny Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Hospodářská politika Ekonomicko-správní fakulta 1. 11. 2023
Hudební výchova Pedagogická fakulta 10. 12. 2029
Chemie životního prostředí Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Chirurgie Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Informatika Fakulta informatiky 31. 12. 2023
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Přírodovědecká fakulta 15. 10. 2029
Kinantropologie Fakulta sportovních studií 6. 6. 2033
Klasická filologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Lékařská biologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Lékařská fyziologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Lékařská chemie a biochemie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská imunologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Lékařská mikrobiologie Lékařská fakulta 17. 9. 2029
Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky) Filozofická fakulta 14. 11. 2030
Matematika - Algebra a teorie čísel Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Matematika - Aplikovaná matematika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Matematika - Geometrie Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Matematika - Matematická analýza Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Mezinárodní právo soukromé Právnická fakulta 1. 11. 2023
Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta 17. 9. 2029
Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Muzikologie Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Neurologie Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Neurovědy Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Občanské právo Právnická fakulta 11. 2. 2030
Obecná a diachronní lingvistika Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Obecná psychologie Fakulta sociálních studií 17. 7. 2030
Obchodní právo Právnická fakulta 1. 11. 2023
Oftalmologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Oftalmologie Lékařská fakulta 25. 2. 2028
Onkologie Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Organická chemie Přírodovědecká fakulta 29. 3. 2033
Otorinolaryngologie Lékařská fakulta 29. 6. 2029
Patologická fyziologie Lékařská fakulta 31. 10. 2029
Patologie Lékařská fakulta 31. 10. 2029
Pedagogika Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Pedagogika Pedagogická fakulta 1. 11. 2023
Pediatrie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Pediatrie Lékařská fakulta 20. 12. 2032
Podniková ekonomika a management Ekonomicko-správní fakulta 18. 9. 2024
Politologie Fakulta sociálních studií 1. 11. 2023
Pomocné vědy historické Filozofická fakulta 19. 6. 2025
Pracovní právo a sociální zabezpečení Právnická fakulta 1. 11. 2023
Právo Evropské unie Právnická fakulta 29. 3. 2033
Psychiatrie Lékařská fakulta 2. 8. 2029
Psychologie Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Radiologie Lékařská fakulta 1. 11. 2023
Radiologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecká fakulta 7. 1. 2030
Sociální politika a sociální práce Fakulta sociálních studií 17. 8. 2028
Sociální psychologie Fakulta sociálních studií 9. 4. 2030
Sociologie Fakulta sociálních studií 29. 3. 2033
Speciální pedagogika Pedagogická fakulta 1. 11. 2023
Správní právo a právo životního prostředí Právnická fakulta 1. 11. 2023
Stomatologie Lékařská fakulta 11. 11. 2032
Teoretická fyzika a astrofyzika Přírodovědecká fakulta 27. 11. 2029
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury Filozofická fakulta 17. 9. 2029
Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura) Filozofická fakulta 1. 11. 2023
Teorie práva Právnická fakulta 1. 11. 2023
Trestní právo Právnická fakulta 1. 11. 2023
Ústavní právo a státověda Právnická fakulta 1. 11. 2023
Veřejná ekonomie Ekonomicko-správní fakulta 22. 6. 2031
Vnitřní lékařství Lékařská fakulta 25. 2. 2033
Výtvarná výchova Pedagogická fakulta 10. 12. 2029
Vývojová psychologie Fakulta sociálních studií 9. 4. 2030
Zoologie Přírodovědecká fakulta 30. 11. 2023
Životní prostředí a zdraví Přírodovědecká fakulta 22. 6. 2031

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info