Seznam oborů pro habilitační řízení


obor Fakulta MU Akreditace do
Didaktika cizího jazyka Pedagogická fakulta 13. 8. 2029
Hudební výchova Pedagogická fakulta 10. 12. 2029
Pedagogika Pedagogická fakulta 1. 11. 2023
Speciální pedagogika Pedagogická fakulta 1. 11. 2023
Výtvarná výchova Pedagogická fakulta 10. 12. 2029